โทร 084-006-5883, 086-888-9130

เที่ยวยุโรป ‼️

 • กรกฎาคม 25, 2017

P&M VACATIONS

 • บริการจัดกรุ๊ปเหมาท่องเที่ยว สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการรับจัดแพ็คเก็จท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการจัดกิจกรรมสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมวอล์คแรลลี่
 • บริการจัดกิจกรรม TEAM BUILDING
 • บริการรับจัดกิจกรรมปาร์ตี้ภายในองค์กรและนอกองค์กรแบบมืออาชีพและครบวงจร
 • บริการรับจัดคาราวานท่องเที่ยว คาร์แรลลี่
 • บริการสำรองห้องพักทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการให้เช่ารถนำเที่ยวทุกประเภท อาทิ รถโค้ชปรับอากาศ
 • รถตู้บริการท่อง เที่ยว
 • บริการให้คำปรึกษาข้อมูลข่าวสารและเส้นทางท่องเที่ยว ฟรี!

 

 

 

 

 

Leave a Comment

เที่ยวญี่ปุ่น ‼️

P&M VACATIONS บริการจัดกรุ๊ปเหมาท่องเที่ยว สัม…

นิทรรศการ&บูธ

รับจัดบูธ ออกแบบโครงสร้าง นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรต…

เที่ยวฮ่องกง‼️

P&M VACATIONS บริการจัดกรุ๊ปเหมาท่องเที่ยว สัม…

CONCERT&SPORT DAY

รับจัดงานภายในบริษัท เพื่อปาร์ตี้สังสรรค์ หรืองานป…